9.2. Clase generice cu mai multe tipuri parametrizate

9.2. Clase generice cu mai multe tipuri parametrizate

Dup? cum se vede din sintaxa general? de declarare, o clas? generic? poate s? depind? de mai multe tipuri parametrizate. Pentru a examina cazul de declarare a clasei generice cu mai multe tipuri parametrizate, modific?m declararea clasei vectorp din programul precedent astfel:

#include "iostream.h"
#include "string.h"
//
// C L A S S  V E C T O R P
//
template <class T, class U> class vectorp
{
 protected:
  T **vp; // vector de pointeri cu tipul de baz? T
  U n; // num?rul de pointeri ?n vector este de tip parametrizat
 
 public:
  vectorp(U n_init)
  {
   n = n_init;
   vp = new T* [n]; // aloc?m memoria pentru vector de
            // n pointeri
  }
 
  ~vectorp()
  {
   for(U i=0; i<n; i++) // mai ?nt?i elimin?m obiectele
              // indicate de
    delete vp[i];   // c?tre pointeri din vectorul de
              // pointeri
   delete []vp;     // apoi elimin?m ?nsu?i vectorul
              // de pointeri
  }
 
  T* &operator[](U i)
  {
   return *(vp+i); // returneaz? referin?a la un pointer
            // din vector
  }
 
  void sort();
 
  friend ostream& operator << (ostream &stream,
            const vectorp<T, U>& vect);
};
 
template <class T,class U> void vectorp<T,U>::sort()
{
 for(U i=1; i<n; i++)
  for(U j=i; (j>0) && (**(vp+j)<**(vp+j-1)); j--)
  { // aici schimb?m cu locurile valorile a doi pointeri din
   // vector
   T *pt = *(vp+j);
   *(vp+j) = *(vp+j-1);
   *(vp+j-1) = pt;
  }
}
 
template <class T, class U>
ostream& operator << (ostream &stream, const vectorp<T, U>& vect)
{ // vom afi?a obiectele indicate de c?tre pointeri din vector
 for(U i=0; i<vect.n; i++)
  stream << *vect[i] << endl;
 return stream;
}
Modific?m ?i func?ia main() ca ea s? se arate astfel:
void main()
{
 // Exemplu cu un vector de pointeri spre numere reale
 vectorp<double, short> vd(6); // indicii de tip
                // signed short
 vd[0] = new double(7.1);
 vd[1] = new double(2.0);
 vd[2] = new double(-3.14);
 vd[3] = new double(0.0);
 vd[4] = new double(2.5);
 vd[5] = new double(1.0);
 
 cout << "Vector de reale initial:" << endl;
 cout << vd;
 
 vd.sort();
 cout << "Vector de reale dupa sortare:" << endl;
 cout << vd << endl;
 
 // Exemplu cu un vector de pointeri spre numere intregi
 vectorp<int, unsigned> vi(9); // indicii de tip
                // unsigned int
 vi[0] = new int(7);
 vi[1] = new int(4);
 vi[2] = new int(1);
 vi[3] = new int(-5);
 vi[4] = new int(9);
 vi[5] = new int(3);
 vi[6] = new int(4);
 vi[7] = new int(2);
 vi[8] = new int(5);
 
 cout << "Vector de intregi initial:" << endl;
 cout << vi;
 
 vi.sort();
 cout << "Vector de intregi dupa sortare:"<< endl;
 cout << vi << endl;
 
 // Exemplu cu un vector de pointeri spre ?iruri
 vectorp<string, long> vs(10); // indicii de tip
                // long int
 vs[0] = new string("Red");
 vs[1] = new string("White");
 vs[2] = new string("Blue");
 vs[3] = new string("Yellow");
 vs[4] = new string("Magenta");
 vs[5] = new string("Cyan");
 vs[6] = new string("Black");
 vs[7] = new string("Green");
 vs[8] = new string("Orange");
 vs[9] = new string("Violet");
 
 cout << "Vector de siruri initial:" << endl;
 cout << vs;
 
 vs.sort();
 cout << "Vector de siruri dupa sortare:" << endl;
 cout << vs << endl;
 
 char ch; 
 cin >> ch;
}


Rezultatele afi?ate de programul acesta coincid ?n ?ntregime cu cele precedente.
Mai declar?m o clas?. Clasa complex va incapsula opera?ii cu numere complexe.

//
// C L A S S  C O M P L E X
//
class complex
{
 protected:
  double re;
  double im;
 public:
  complex(double re_init=0.0, double im_init=0.0)
  {
   re=re_init;
   im=im_init;
  }
 
  virtual ostream& print(ostream &stream=cout)
  {
   if(re!=0.0)
    stream << re;
   if(im!=0.0)
   {
    if(im<0.0)
    {
     stream << "-";
     if(im!=-1.0)
      stream << -im;
    }
    else
    {
     stream << "+";
     if(im!=1.0)
      stream << im;
    }
    stream << "i";
   }
   else
    if(re==0.0)
     stream << re;
 
   return stream;
  }
 
  friend ostream& operator << (ostream &stream,
                 const complex& c)
  {
    return c.print(stream);
  }
 
  int operator < (complex& c2)
  {
 
   return this->re < c2.re ? 1 :
         (this->re > c2.re ? 0 :
           (this->im < c2.im ? 1 : 0));
  }
};


Subliniem c? ?n clasa complex, prin supra?nc?rcare a operatorului <, a fost introdus? rela?ia de ordine. Asta ne va da posibilitatea s? sort?m numere complexe ?n scop demonstrativ.

Mai inser?m ?n func?ia main() un fragment de cod:

// Exemplu cu un vector de pointeri spre numere complexe
 vectorp<complex, int> vc(7); // indicii de tip int 
 
 vc[0] = new complex(1.,2.);
 vc[1] = new complex(-2.,1.);
 vc[2] = new complex(1.,-2.);
 vc[3] = new complex(-3.,2.);
 vc[4] = new complex(1.,1.);
 vc[5] = new complex(0.,0.);
 vc[6] = new complex(0.,-3.);
 
 cout << "Vector de complexe initial:" << endl;
 cout << vc;
 
 vc.sort();
 cout << "Vector de complexe dupa sortare:" << endl;
 cout << vc << endl;
Fragmentul ad?ugat afi?eaz? urm?torul text:
Vector de complexe initial:
1+2i
-2+i
1-2i
-3+2i
1+i
0
-3i
Vector de complexe dupa sortare:
-3+2i
-2+i
-3i
0
1-2i
1+i
1+2i


Exerci?iul 9.1. Concretiza?i clasa generic?  vectorp cu tipul fractie_rationala. Crea?i un vector de pointeri spre obiecte fractie_rationala, rational_fara_semn, rational. Afi?a?i obiectele pointate de c?tre pointerii vectorului, sorta?i obiectele, afi?a?i obiectele dup? sortare.
_________________________
Autorul: dr.conf. S. Pereteatcu

рассказать друзьям и получить подарок

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Translate Переводчик

Подписка на новости

SmartResponder.ru
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Хостинг для Wordpress сайтов