2.1. C++ ca dezvoltare a limbajului C

2.1. C++ ca dezvoltare a limbajului C

La ?nceputul anilor '80, limbajul C a fost esen?ial dezvoltat de c?tre Bjarne Straustrup – un t?n?r cercet?tor de la aceea?i firm? Bell Lab's unde a lucrat ?i autorul limbajului C, Dennis Ritchie. Bjarne Straustrup a introdus ?n C no?iunea de clas? (adic?, lucrul cu obiecte), no?iunea de referin?e (&), supra?nc?rcarea func?iilor ?i operatorilor etc. Aceste no?iuni importante i-au dat lui Bjarne Straustrup dreptul de a modifica denumirea limbajului C. La ?nceput, limbajul se numea „C cu clase”.

Apoi (mai precis, ?n 1983) denumirea a fost schimbat? ?n C++, provenind de la vestitul operator de incrementare ++ din limbajul C (?n sens c? la C a mai fost ceva ad?ugat). Unii dintre cei care cuno?teau bine limbajul C glumeau c? mai corect? ar fi denumirea ++C, fiindc? postincrementarea C++ ?nseamn?: „mai ?nt?i folosim ?i apoi increment?m”. Totu?i, denumirea definitiv? a fost stabilit? C++.

O versiune de „primul meu program” ?n C++ (fi?ierul hello.cpp) arat? astfel:

// Programul merge numai in C++
#include  <iostream.h>  
#include  <conio.h> 
void main()
{
clrscr();
cout << "Hello, World!\n"; // afi?area unui mesaj de salutare   
char c;    
cin >> c; // se a?teapt? ap?sarea unei taste ?i Enter
}


Prima linie din acest program este o form? suplimentar? de a scrie comentariile  ?n  C++  fa??  de C. Comentariul nou ?ncepe cu caracterele // ?i tinde spre sf?r?itul liniei. Comentariul de acest tip poate ?ncepe din orice pozi?ie a liniei, dup? cum este ar?tat ?n acest mic program.

Fi?ierul antet <iostream.h> este inclus pentru conectarea bibliotecii standard din C++ de intrare/ie?ire, fiind ?n opozi?ie bibliotecii din C care se conecteaz? cu ajutorul fi?ierului antet <stdio.h>.

cout – este streamul standard de ie?ire, provine de la ConsolOUTput, corespunde streamului stdout din C. A?a c? expresia cout << "Hello, World!\n" trimite textul din ghilimele ?n streamul standard de ie?ire.

Acum este clar rezultatul acestui program mic.

cin – este streamul standard de intrare, provine de la ConsolINput, corespunde streamului stdin din C. A?a c? expresia cin >> c cite?te ?n variabila c un caracter din streamul standard de intrare. ?i dac? ?n acest stream nu este niciun caracter, programul se opre?te ?n a?teptare p?n? ce un caracter oarecare nu va fi introdus.

?n principiu, toate posibilit??ile limbajului C s-au p?strat ?i ?n limbajul C++ pentru compatibilitate; astfel, vom re?ine acest fapt.

_________________________
Autorul: dr.conf. S. Pereteatcu

рассказать друзьям и получить подарок

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Translate Переводчик

Подписка на новости

SmartResponder.ru
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Хостинг для Wordpress сайтов