1.1. Noțiune de obiect și clasă

Programarea orientată pe obiecte (POO) este tehnologia de programare în care programul este reprezentat ca o colecție de obiecte discrete, care conțin niște seturi de structuri de date și proceduri ce interacționează cu alte obiecte.

No?iune de obiect. ?n dic?ionarele explicative ale limbii rom?ne sunt descrise mai multe explica?ii ale cuv?ntului „obiect”:

 • corp solid, cunoscut direct cu ajutorul sim?ului;
  • lucru sau complex de lucruri ap?rute ca rezultat al procesului de munc? (de exemplu, obiect de consum, obiect de uz casnic);
  • materie asupra c?reia este orientat? activitatea spiritual? sau artistic? (de exemplu, obiect de cercetare, obiect de descriere);
  • fiin?? sau lucru pentru care cineva manifest? un sentiment (de exemplu, obiect de admira?ie);
  • disciplin? de studiu ?ntr-o institu?ie de ?nv???m?nt;
 • filos. Corp sau fenomen existent ?n realitate, ?n afara subiectului ?i independent de con?tiin?a acestuia;
 • lingv. Parte de propozi?ie care indic? asupra cui este orientat? ac?iunea verbului; complement.

Aceste defini?ii cuprind diferite domenii ce ?in de natura ?i activitatea omului. Ele toate pot fi modelate ?n POO prin declararea claselor ?i crearea obiectelor respective.

 

Obiectul ?n programare reprezint? modulul de program care ?ndepline?te urm?toarele cerin?e principale:–        ?ntrune?te date (caracterizeaz? propriet??ile obiectului sau ce cunoa?te obiectul) ?i opera?iile asupra lor (se mai numesc metode ?i caracterizeaz? comportarea obiectului sau posibilit??ile obiectului, adic? ceea ce poate face obiectul);

–        posed? propriet??ile de mo?tenire, ?ncapsulare ?i polimorfism.

Obiectele interac?ioneaz? ?ntre ele prin transmiterea mesajelor unul altuia.

No?iune de clas?. O clas? ?n programare ?ntrune?te toate obiectele de una ?i aceea?i natur?. Obiectele care apar?in uneia ?i aceleia?i clase posed? una ?i aceea?i structur?, comportare ?i rela?ii cu obiecte din alte clase.

 

Clasa este tipul abstract de date creat de utilizator (programator). ?n clas? se descriu ?mpreun? c?mpuri de date ?i metode sub form? de func?ii membre. Metodele efectueaz? opera?ii asupra acestor date ?i alte ac?iuni ce caracterizeaz? comportamentul obiectelor clasei respective. ?n baza claselor deja create exist? posibilitatea de a crea clase derivate care mo?tenesc propriet??ile claselor de baz?.

Exemplarul de obiect ?n POO se mai nume?te instan?? (engl. instance), este un obiect concret din setul de obiecte ale uneia ?i aceleia?i clase. Crearea exemplarului de obiect al unei clase se nume?te instan?ierea obiectului.

C?nd cre?m o clas?, definim implicit un nou tip de date. Deci, un obiect este o variabil? de un tip definit de utilizator.

_________________________
Autorul: dr.conf. S. Pereteatcu

рассказать друзьям и получить подарок

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Translate Переводчик

Подписка на новости

SmartResponder.ru
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Хостинг для Wordpress сайтов